Distanční vzdělávání - v době uzavření MŠ

Vážení rodiče, mateřské školy jsou nově povinny poskytovat vzdělávání předškolních dětí distančním způsobem.  Milí rodiče, ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte.

Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Není nutné (ani vhodné) děti cíleně učit, ani je zatěžovat "školskými úkoly" (například předkládáním pracovních listů).

Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

  • věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;
  • podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe - oblékání, hygiena...);
  • zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata...);
  • dbejte na pravidelný režim;
  • podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí...);
  • zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry "na něco"...);
  • s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;
  • společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;
  • využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity...);
  • povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu. 


Díky Vám všem. 


PLÁN DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BUDE ZVEŘEJNĚN KAŽDÉ PONDĚLÍ V 8,00 hod. 

ZDE KE STAŽENÍ - DISTANČNÍ PLÁN - JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA - 1.3. - 5.3. 2021

......BRZY BUDU PRVŇÁČKEM .... 

 Zde ke stažení - Distanční plán  - voda, voděnka - 8.3. - 12.3. 2021


Zde ke stažení - distanční plán - MAMI MAMI, VEM MĚ DO ZOO 15.3. - 19.3. 2021 


Zde ke stažení - distanční plán - Moje oblíbená knížka - BŘEZEN  - měsíc knihy  22.3. - 26.3. 2021 


Zde ke stažení - distanční plán - HODY HODY DOPROVODY - VELIKONOCE -  OD 29.3. 2020 

Zde ke sažení - distační plán - 6.4. - 9.4.2021  - Těším se do školy 

Zde ke stažení - distanční plán -  CO LÉTÁ, JEZDÍ PLUJE ?... ! PŘIPOMÍNÁMĚ , ŽE DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE POVINNÉ PRO DĚTI V POSLEDNÍM ROČNÍKU MŠ  !


Budeme rády, pokud nám pošlete na e-mailovou adresu MŠ - skolka@zidovice.c zpětnou vazbu (fotku, vypracovaný úkol apod....).
Vyplněné pracovní listy a výrobky  dětí prosíme doneste po znovuotevření do MŠ , budou založeny dětem do jejich portfolií.Pokud rodiče nemají možnost si materiály vytisknout - konktaktujte ředitelku MŠ / 732690513/ - materiály Vám budou dodány :) 


.....Věříme, že se situace snad brzy uklidní a společně se sejdeme v MŠ. 


FOTOGRAFIE -DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ -  1. TÝDEN - JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA .

Milí rodiče,
moc si Vážíme toho, že s námi takto na dálku spolupracujete a posíláte nám fotografie, které jsou plné snahy a laskavosti. DĚKUJEME!


Fotografie - distanční vzdělávání - 2. týden - VODA, VODĚNKA

......DĚKUJEME TÍMTO RODIČŮM ZA VÝBORNOU SPOLUPRÁCI A ZPĚTNOU VAZBU , KTERÁ NÁS NEJEN TĚŠÍ, ALE TAKÉ MOTIVUJE K DALŠÍ PRÁCI :)DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ-3. TÝDEN - MAMI , MAMI VEM MĚ DO ZOO :) 


POHÁDKOVNÍK 

Březen je známý jako měsíc knih...:)

  V tomto období většinou s dětmi navštěvujeme knihovnu, kde se děti seznámí s knihami a zjistí jak taková knihovna vlastně funguje..:)

Bohužel tento rok to nejde a proto jsme si pro Vás před školkou připravily Pohádkovník, u kterého si můžete přečíst pár dobrodružných příběhů nebo vyluštit pohádkové hádanky. :) 


DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ -4. TÝDEN -  KNIHA JE MŮJ KAMARÁD - BŘEZEN MĚSÍC KNIHY 


HODY HODY DOPROVODY - VELIKONOCE - SVÁTKY JARA