Doporučená literatura pro rodiče

Vážení rodiče,
předkládáme Vám nabídku osvědčené literatury, která se fundovaně zabývá výchovou dětí a s tím spojených problémů. 

Nikdo není neomylný a někdy stačí jen nahlédnout. Dále bychom Vám chtěli nabídnout knihy s hrami zaměřenými na rozvoj řeči, psychomotoriky, tvořivosti a celkové utváření osobnosti dítěte.

JSI TAM, BRÁCHO? - Marek Hermann a Jiří Halda

7 PRVNÍCH LET ŽIVOTA ROZHODUJE - John Brierley

BEZSTAROSTNÉ ROKY? - Anna Kuchrská, Daniela Švancarová

DĚTI POTŘEBUJÍ HRANICE - Jan-Uwe Rogge

JAK TO CHODÍ V LIDSKÉ HLAVĚ - Petra Štarková

HRY PRO RODIČE S DĚTMI - Edita Doležalová

JAK S DĚTMI TRÁVIT VOLNÝ ČAS - Hanne Viehoffová, Eva Reuysová

NECHTE LEVÁKY DRÁPAT - Ivo Vodička