Náš tým


.... Podporujeme děti na jejich cestě poznání a vytváříme pro ně prostředí pro jejich rozvoj ....


Karolína Podr

- Ředitelka, učitelka MŠ

 - Vedoucí ŠJ 

Motto:  " Tím, že učíme jiné, učíme sebe "


Karolínka, jak jí všichni říkají má vzdělání v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. V roce 2017 ukončila funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení. Šest let působila jako učitelka v mateřské školce. Stále se zajímá o novinky a trendy ve vzdělávání, tím posledním je ukončení kurzu logopedického preventisty - provádí běžnou logopedickou prevenci, upozorňuje na vývojové nedostatky, podle možností procvičuje to, co navrhne logoped, poradí rodičům pomůcky, postupy, pracuje individuálně s rodiči a dětmi, které mají individuální vzdělávací plán. V poslední době se zabývá specifiky práce s dvouletými dětmi a  metody vzdělávacího systému - začít spolu.

Vždy snila o své školce, která dá dětem to nejlepší a bude pro ně druhým domovem. Svou pílí a nadšením pro svou práci je inspirací pro ostatní.


Petra Veselá 

- kuchařka MŠ

Péťa je veselá, jak o ní vypovídá jméno a je především maminka dvou malých ratolestí ,se kterými ráda vaří a učí se nové věci.. Začala jako cukrářka a tak jí nepřekvapí ani mlsné jazýčky našich dětí. 
Ivana Vokálková 

školnice MŠ  

Motto :  "Chceš-li slyšet pravdu, ptej se dítěte "

Jessica Francová  

Učitelka MŠ 

Motto: "Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost."Jess, vystudovala pedagogickou školu obor předškolní a mimoškolní pedagogiku. Má zkušenosti s dětmi se speciálními potřebami. Má hlavu plnou nápadů, práce s dětmi ji velice naplňuje a zároveň nabíjí. Je to sportovně založená trenérka malých mažoretek. Je vždy usměvavá, energická a děti si sní užijí spousty legrace.

______________________________