Naše třída / O nás 

Mateřská škola se nachází uprostřed klidné části obce Židovice.

Počet přihlášených dětí k předškolnímu vzdělávání, dle zřizovací listiny je 24 dětí.

Budova mateřské školy je rozmístěna do dvou podlaží. Vstup do mateřské školy je rozdělen do dvou vchodů - jeden vchod pro personál MŠ, druhý vchod pro ostatní.

V přízemí budovy je společenská místnost /pro akce, pořádané mateřskou školou/, ředitelna, sociální zázemí pro zaměstnance MŠ, kuchyň, sklad potravin a technická místnost. V prvním patře se nachází šatna dětí, umývarna a wc, prostorná třída s hernou. Zároveň je tu i menší výdejna potravin, propojena výtahem z přízemí.

Zahrada MŠ nabízí  herní prvky pro děti. Obec Židovice je obklopena zelení a loukami, protéká zde řeka Labe, která je lemována stezkou pro pěší , tak i pro cyklisty, tudíž pobyt s dětmi mimo areál školy nabízí bezprostřední kontakt s okolní přírodou, která je zdrojem mnoha poznání, estetických i citových zážitků a nabádá děti vést k ochraně přírody a ekologii...


Třída naší školky je věkově heterogenní - smíšená - vzdělávají se zde děti ve věku od 3- 6 let jak z obce Židovice tak i z blízkého okolí.

Třída je laděna v teplých pastelových barvách, převládá  zelená  žlutá, růžová  která je doplněna barvou šedivou. Tyto barvy vytvářejí příjemné a pohodové prostředí a působí uklidňujícím dojmem.

 Děti využívají pro hru více místností . Hernu s kobercem , která je rozdělena do hracích koutků , které umožňují dětem dostatek soukromí a klidu pro hru, koutek vybavený polštáři určený k relaxaci a odpočinku. 

Prostor třídy je uspořádán do center aktivit, což jsou pracovní koutky, které umožňují hru i tvůrčí práci jednotlivcům i skupině dětí. Děti se učí tím, že si hrají a pracují s různými materiály, které jsou k dispozici v každém koutku. Jsou vedeny k samostatnosti a ke spolupráci.  


Místnosti jsou vybaveny nábytkem přizpůsobeným potřebám dětí, neohrožující jejich bezpečnost. 

Celá budova je vyzdobena dětskými pracemi a výrobky z  tvoření ve školce. 

Stoly a židle jsou velikostně rozlišeny pro malé děti a děti starší.

 Ke třídě přiléhá koupelna a šatna dětí. Vybavení všech těchto prostor je nadstandardní. 

Při naší práci respektujeme osobnost dítěte a dodržujeme zásady individuálního přístupu, přiměřenosti, názornosti, systematičnosti, posloupnosti a aktivity. Ve třídě panuje přátelská a především rodinná atmosfér. Všichni se snažíme dodržovat společně dohodnutá pravidla.

Každé z dětí má zavedeno své portfólio, kam průběžně zařazujeme jeho výtvory a zaznamenáváme podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte.

 Dětem je v rámci pedagogické diagnostiky vedena diagnostická kresba. Předškolní děti mají zavedený sešit grafomotorických cvičení a pracovních listů.

Spolupráce s rodiči je pro nás velmi důležitá. Zapojujeme rodiče do třídních aktivit , naším cílem je spolupodílení se rodičů na celkovém dění ve školce. 

 Organizační informace zveřejňujeme na webových stránkách. Další důležité informace mohou nalézt také na nástěnkách v šatně a ve vestibulu mateřské školy. 


Děkujeme !!
Velké poděkování všem sponzorům, rodičům a přátel naší školy, kteří svými příspěvky a dary, zpříjemnili a zkvalitnili prostředí naší MŠ, ve kterém se děti zábavnou formou hry vzdělávají👩‍👧👫 ...