Přerušení provozu MŠ


Vážení rodiče,

se souhlasem zřizovatele v rámci preventivních kroků proti šíření koronaviru SARS CoV-2 bude od pondělí 2.11.2020 - 13.11.2020 mateřská škola uzavřena.

Rozhodnutí je vydáno z provozních a organizačních důvodů.

Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření mateřské školy naleznete níže v této rubrice. 

Uvědomujeme si řadu problémů a starostí, které naše rozhodnutí mnohým rodinám přinese, avšak zdraví dětí a jejich rodin je pro nás všechny nejdůležitější.

Věříme, že se podaří zabránit šíření epidemie koronaviru a brzy se opět v mateřské škole sejdeme.

V případě změn Vás budeme včas informovat na webových stránkách mateřské školy.


INFORMACE OHLEDNĚ OČR:

INFORMACE PRO RODIČE, KTEŘÍ BUDOU ŽÁDAT O OČR z důvodu uzavření naší mateřské školy:

ČSSZ vydala tuto metodiku a nový formulář.

Nově nevyplňuje ředitelka MŠ Židovice (tak jak tomu bylo na jaře), ale rodiče vyplňují formulář sami dle návodu a metodiky na níže uvedeném odkazu. Po vyplnění a vytištění formuláře předáváte svému zaměsntavateli. Nezapomeňte si zaznamenat vygenerované číslo žádosti.

Nový formulář žádosti o ošetřovné je k dispozici na ePortálu ČSSZ

Žádat o ošetřovné bude jednodušší! Rodičům stačí vyplnit jediný formulář. Zcela nový formulář pro rodiče je kombinací žádosti o ošetřovné a výkazu péče. Rodičům tak stačí vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář.

Podrobné informace včetně návodu na vyplnění najdete na našem webu

 https://www.cssz.cz/.../zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi...

Novinkou, která pomůže ČSSZ při hromadném zpracovávání žádostí, je generování jedinečného čísla u každé žádosti při jejím počátku. Toto číslo pak bude sloužit pro snadnou identifikaci dávkového případu a párování dokladů pro zpracování dávky. Bude nutné ho vyplnit na formulář za další kalendářní měsíc, pokud budou mimořádná opatření a související uzavření škol bez přerušení trvat i nadále. Rodiče proto žádáme, aby si toto číslo formuláře pečlivě poznamenali , nebo si formulář žádosti s číslem uložili ve svém počítači .

Na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část, bude zaměstnanec uvádět prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření. Současně zaměstnanec vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě.

Následně zaměstnanec předá formulář svému zaměstnavateli, který na žádost o ošetřovné doplní své záznamy či je uvede na samostatném tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, ke kterému žádost o ošetřovné přiloží.

Zaměstnavatel převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a ověřeným způsobem ji zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, a to buď samostatně či jako přílohu k tiskopisu Záznamy zaměstnavatele. Současně elektronicky odešle Přílohu k žádosti o dávku (NEMPRI).

Formulář žádosti při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-zz

Židovice dne 30.10.2020                                                          K.Mikolášová , ředitelka MŠ


Distanční vzdělávání MŠ 


ORGANIZACE DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  - POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  

Na webových stránkách v této rubrice bude zveřejněna každé pondělí /2.11.2020  a 9.11. 2020/  nabídka na aktivity splnitelné v domácím prostředí. Tato nabídka bude u dětí rozvíjet sebeobsluhu, pozornost, motoriku (hrubou, jemnou a grafomotoriku), řeč, fantazii a představivost, zrakové a sluchové vnímání, vnímání prostoru a času a předčíselné představy. Nabídka bude koncipována tak, aby bylo možné si vybrat splnění úkolů dle možností rodiny....

Budeme velice rádi za zpětnou vazbu - fotografie, či vyplněné pracovní listy, až se znovu setkáme v MŠ, popřípadě fotografie můžete zasílát na

 e-mail - skolka@zidovice.cz či na messenager FB mateřské školy :) 

 

                                                                                     Děkuji Mikolášová, řed. MŠ
Plán distančního vzdělávání 

LISTOPAD,LISTOPAD.... 

...Lísteček mi na dlaň spad...

                                                           /  2.11. 2020 -  6.11. 2020 / 

 

Plán ke stažení zde:

                                                                                                                              K.Mikolášová Moc si vážíme, jak přistupujete k distančnímu vzdělávání a děkujeme Vám za zpětnou vazbu....:)

- fotografie z týdnu - USPÁVÁNÍ BROUČKŮ  - 


- - FOTOGRAFIE - DRACI, POČASÍ