Pro Vaše děti nabízíme


 • NAŠE  MŠ  NABÍZÍ 

 • vzdělávání děti od 2 do  6/7 let 
 • příjemné a podnětné prostředí v jednotřídní mateřské škole
 • individuální přístup k potřebám dětí
 • pestrý a výchovný vzdělávací program
 • malý smíšený kolektiv
 • individuální citlivý přístup pedagogů
 • každodenní pobyt v přírodě
 • přípravu pro vstup dítěte do ZŠ
 • logopedickou prevenci
 • výlety a exkurze za poznáním a prožitky
 • individuální vzdělávací plán pro děti s povinnou předškolní docházkou
 • zapojování do akcí obce Židovice
 • pořádání společných akcí pro děti a rodiče
 • besedy pro rodiče s odborníky z oblasti výchovy, vzdělávání, zdravého životního stylu apod...