PROVOZ MŠ OD 12.4.2021

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ 

OTEVŘENÍ MŠ OD 12.4.2021
!!! MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE otevřena POUZE pro PRO DĚTI V POSLEDNÍM ROČNÍKU MŠ - pouze pro PŘEDŠKOLÁKY!!!

Vážení rodiče, v souladu s nařízeními vlády, o kterých vás i my průběžně informujeme v Aktualitách, otevřeme naší MŠ od 12.4.2021 avšak POUZE pro PŘEDŠKOLÁKY.


Pro všechny ostatní děti zatím musí zůstat školka uzavřená.
Provoz MŠ budeme aktuálně přizpůsobovat vývoji epidemiologické situace a nařízením, kterými se musíme řídit.


O všem vás, samozřejmě, budeme vždy včas informovat.
Protože nelze nyní poskytovat výuku a výchovu pro všechny děti, prosíme rodiče PŘEDŠKOLÁKŮ o nahlášení docházky na dobu od 12.4. do odvolání či změny stavu, a to z důvodu zajištění provozu a stravování dětí.
Dejte nám to, prosím, vědět, je to důležité - SMS - E-MAIL. - nejpozději do čtvrtka 8.4.2021  do 8:00hod.


Děkujeme Vám.


UPOZORŇUJEME rodiče na povinnost testování dětí antigenními testy při přebírání dětí do školky. Testování bude probíhat v ředitelně MŠ.
KAŽDÉ PONDĚLÍ A ČTVRTEK. PŘI NEÚČASTI DÍTĚTE V TYTO DNY, BUDE TESTOVÁNÍ NÁSLEDNĚ PROVEDENO PŘI NÁSTUPU DÍTĚTE DO MŠ .


Je třeba, abyste na toto děti připravili a zároveň vás prosíme - počítejte s tím, že při testování dětí bude účast rodiče nutná a doba potřebná k provedení testů a převzetí dítěte pedagogem bude delší než je obvyklé. 

/ 25 min /


Všichni přítomní/ zákonní zástupci, děti, pedagogové/ mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.


                                     https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

MŠMT počítá s tím, že v případě dětí v mateřské škole bude moci být zákonný zástupce při testování ve škole přítomen tak, aby mohl být svému dítěti oporou (jak psychickou, tak fyzickou - formou asistence při testování samotném).


Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.

DLE:   https://www.fulsoft.cz/download/fulsoft/covid19_410.pdf 


NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA!


Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).


Vzhledem k epidemiologické situaci bude výuka probíhat v maximální možné míře VE VENKOVNÍCH PROSTORÁCH , kromě odpoledního odpočinku dětí.

Prosíme rodiče o přizpůsobení oblečení a obuvi vzhledem k aprílovému počasí 😊...


 


Vážení rodiče, všechny informace jsou i pro nás nové a stále přicházejí další. I my se s nimi postupně seznamujeme. Budeme se snažit o to, abychom vytvořili pro Vaše děti co nejbezpečnější prostředí, které se řídí vydanými manuály MŠMT a informacemi MZd  


                                                                                          

Po návratu do MŠ doneste dětmi vypracovaná zadání z distanční výuky  

Pokud se vaše dítě distanční výuky vůbec neúčastnilo, prosíme o dodání omluvenky  z distanční výuky s uvedením důvodu, s datem uzavření školy (od 1.3.2021). Děkuji za pochopení a spolupráci.     

                                                                                                          K.MIKOLÁŠOVÁ , ŘED. MŠ