UZAVŘENÍ MŠ OD 1.3.2021  


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA

Vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200  kterým se nad rámec dosavadních opatření:

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

  • dětí v mateřské škole
  • dětí v přípravné třídě
  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
  • žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
  • dětí v přípravném stupni základní školy speciální
  • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
  • žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
  • ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu

USNESENÍ VLÁDY ČR ZE DNE 26.2.2021


INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU

OŠETŘOVNÉ: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.VZHLEDEM K UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY JE ÚPLATA ZA MĚSÍC DUBEN POZASTAVENA

PROSÍME RODIČE O ZRUŠENÍ TRVALÝCH PŘÍKAZŮ.

DĚKUJEME 


VZHLEDEM K UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 1.3. 2021 JE ÚPLATA ZA MĚSÍC BŘEZEN POZASTAVENA

PROSÍME RODIČE O ZRUŠENÍ TRVALÝCH PŘÍKAZŮ.

                                                                           DĚKUJEME