Zápis MŠ 2019/2020

Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do  MATEŘSKÉ ŠKOLY  ŽIDOVICE  pro školní rok 2019/2020