Svět kolem nás

Naše školka realizuje projekt s názvem Svět kolem nás,

reg. č.: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006124, podpořený z výzvy MŠMT č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen "OP JAK").

Projekt je zaměřen na:

  • personální podporu MŠ – práce školního asistenta v mateřské škole
  • vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
  • odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Doba realizace projektu: 1. 9. 2023 – 31. 8. 2025

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků školy, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a zavádění inovativních metod výuky.

Tento projekt je spolufinancován EU.