Platby MŠ

ÚPLATA

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021


Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Židovice pro školní rok 2020/2021 Na základě §  123 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon v platném znění, ve smyslu vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a souvisejících právních předpisů. 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021 činí 700 Kč/ za příslušný kalendářní měsíc. Školné neplatí děti v posledním roce docházky před nástupem do základní školy. Podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vzniká nárok na bezúplatné vzdělávání. Zároveň školní neplatí děti s odkladem školní docházky. 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce převodem na účet MŠ 1205668009/2700  


STRAVNÉ 

Stravné 2020/2021


Naše škola je zapojena do programu SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA 


V mateřské škole je podávána dětem pestrá, vyvážená a plnohodnotná strava odpovídající biologickým potřebám vyvíjejícího se dětského organismu. 

Vyhláška o školním stravování ke stažení zde : 

Alergeny ke stažení zde : 

STRAVNÉ se platí jednorázovým příkazem vždy na účet MŠ - 1205668009/2700 do 15. dne v měsíci s přiděleným variabilním symbolem na STRAVNÉ.
Seznam o platbě za stravné bude umístěn každého 1. dne v měsíci  na nástěnce tomu určené - v šatně dětí MŠ - školní stravování.

Finanční normativ

ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ DĚTÍ 2019/2020

Strávníci do 6 let 


přesnídávka . . . . . . . . 9 Kč
oběd . . . . . . . . . . . . . . 25 Kč
přesnídávka . . . . . . . . 9 Kč 


Polodenní strava -  34 Kč 

Celodenní strava - 43 Kč 

+  5 KČ nápoj 


 Strávníci od  7- 10 let 

přesnídávka . . . . . . . . . . 11 Kč
oběd . . . . . . . . . . . . . . .    30 Kč
přesnídávka . . . . . . . . . .   10 Kč
 


Polodenní strava - 41 Kč 

Celodenní strava - 51 Kč