Platby MŠ

ÚPLATA

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Židovice pro školní rok 2019/2020 Na základě §  123 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon v platném znění, ve smyslu vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a souvisejících právních předpisů. 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020 činí 500 Kč/ za příslušný kalendářní měsíc. Dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání, se poskytuje vzdělávání bezúplatně.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce převodem na účet:.............................................STRAVNÉ