Platby MŠ

ÚPLATA


Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Židovice pro školní rok 2023/2024 Na základě §  123 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon v platném znění, ve smyslu vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a souvisejících právních předpisů. 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024 činí 970  Kč/ za příslušný kalendářní měsíc. Školné neplatí děti v posledním roce docházky před nástupem do základní školy. Podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vzniká nárok na bezúplatné vzdělávání.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce převodem na účet MŠ 1205668009/2700  


STRAVNÉ 

Stravné pro školní rok  2023/2024


Naše škola je zapojena do programu SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA 


V mateřské škole je podávána dětem pestrá, vyvážená a plnohodnotná strava odpovídající biologickým potřebám vyvíjejícího se dětského organismu. 

Vyhláška o školním stravování ke stažení zde : 

Alergeny ke stažení zde : 

STRAVNÉ se platí jednorázovým příkazem vždy na účet MŠ - 1205668009/2700 do 15. dne v měsíci s přiděleným variabilním symbolem na STRAVNÉ.
Seznam o platbě za stravné bude umístěn každého 1. dne v měsíci  na nástěnce tomu určené - v šatně dětí MŠ - školní stravování.

Finanční normativ

ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ DĚTÍ pro šk.rok -  2022/2023

Strávníci do 6 let 


přesnídávka . . . . . . . . 11Kč
oběd . . . . . . . . . . . . . .  30Kč
přesnídávka . . . . . . . .  11Kč 

nápoj - 6 kč 


Polodenní strava -   4 1 Kč 

Celodenní strava - 52  Kč  Strávníci od  7- 10 let 

přesnídávka . . . . . . . . . . 15 Kč
oběd . . . . . . . . . . . . . . .     35 Kč
přesnídávka . . . . . . . . . .   11 Kč
 


Polodenní strava -  50 Kč 

Celodenní strava - 61 Kč