Novinky z Mateřské školky ...


MŮJ DOMÁCÍ MAZÍČEK

OD ÚTERÝ 11.5.2021 SI DĚTI MOHOU DONÉST DO MŠ FOTOGRAFIE SVÉHO DOMÁCÍHO MAZLÍČKA 😊


Úplata NA MĚSÍC KVĚTEN JE STANOVENA ČÁSTKOU -
533 Kč
splatná do 14.5.2021 - prosíme rodiče o zaslání na účet MŠ .

DĚKUJEME 


Jupí už se na VÁS VŠICHNI TĚŠÍME!! .....Od 10.5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v naší mateřské škole.Provoz bude probíhat standardním způsobem - bez omezení počtu dětí ve třídě, bez testování dětí a pro všechny děti MŠ) ...


Prosíme o závazné nahlášení docházky Vašeho dítěte do školky od 10.5.2021 z důvodu objednání potravin do ŠJ / na tel. číslo ředitelky MŠ - SMS- 732 690 513 nebo na e-mail: skolka@zidovice.cz do 6.5.2021 do 12:00 hod.

DĚKUJEME :)


...Na všechny děti se všichni moc těšíme a předpokládáme, že už konečně zase všechny uvidíme a budeme společně prožívat krásné chvíle v mateřské škole... :)

Důležité informace:

 • Dospělé osoby vstupují do areálu MŠ pouze s respirátorem
 • V prostorách areálu MŠ se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu
 • Dítě bude i nadále předáváno učitelce/ředitelce MŠ u hlavního vchodu do MŠ

Rodiče zodpovídají za to, že přivedou dítě do kolektivu zdravé.

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel) je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.

Milé děti, připravili jsme pro vás nové školkové zahrádkové prostředí. Na bylinkovém záhoně vyzkoušíte vaše dovednosti s nářadím z pracovního koutku, v kuchyňce si uvaříte něco dobrého a v obchodě si zakoupíte pár přírodnin. Toto vše nové a neznámé si budou moci vyzkoušet od 12.4.2021 nejdřív všichni předškoláci a budeme doufat, že v blízké době udělá radost i všem ostatním. Těšíme se na vaši radost !!!!... 


 !! DĚKUJEME VŠEM ZA KRÁSNĚ OZDOBENÝ VAJÍČKOVNÍK :) !! UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN 


VZHLEDEM K UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY JE ÚPLATA NA MĚSÍC DUBEN  POZASTAVENA

PROSÍME RODIČE O ZRUŠENÍ TRVALÝCH PŘÍKAZŮ.

DĚKUJEME  ....POMŮŽETE NÁM OZDOBIT VAJÍČKOVNÍK  ?...

                ...Hody, hody, doprovody dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný dejte aspoň bílý... :) 
Svátky jara se nám blíží a protože je nemůže oslavit ve školce, připravili jsme pro VŠECHNY DĚTI VELIKONOČNÍ VAJÍČKOVNÍK, na který můžete věšet svá krásně ozdobená vajíčka a pomozte nám tak ozdobit školku do velikonoční atmosféry....:) MATEŘSKÉ ŠKOLY Pouze povinné předškolní vzdělávání, ve skupinách max. po 15 dětech 

REŽIMOVÁ OPATŘENÍ 1. FÁZE
OCHRANA NOSU A ÚST Všichni povinně ochrana úst a nosu.
a) Zaměstnanci škol a školských zařízení: respirátory (standardy dle MO MZd). b) Děti a žáci MŠ, ZŠ a speciálních škol: zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd. 
 

TESTOVÁNÍ Povinné neinvazivní testování pro MŠ, Speciální školy, ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ: - antigenní testování 2x týdně (v případě nekaždodenní výuky 2 a méně po sobě jdoucích dní, stačí testování jen 1x týdně) - PCR 1x týdněFotografie z distančního vzdělávání - BŘEZEN MĚSÍC KNIHY JSOU UMÍSTĚNY VE FOTOGALERII .


POHÁDKOVNÍK NA PLOTĚ MŠ PRO VŠECHNY DĚTIČKY :) 

Březen je známý jako měsíc knih...:) 

 V tomto období většinou s dětmi navštěvujeme knihovnu, kde se děti seznámí s knihami a zjistí jak taková knihovna vlastně funguje....:) 

Bohužel tento rok to nejde a proto jsme si pro Vás před školkou připravily Pohádkovník, u kterého si můžete přečíst pár dobrodružných příběhů nebo vyluštit pohádkové hádanky. 


ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY 

Informační schůzka 


Těšíme se na vás i vaše příspěvky k distančnímu vzdělávání na další týden, jsou pro nás zpětnou vazbou, že vše funguje správně.
Připomínáme, že vzdělávání je pro děti v posledním ročníku MŠ povinné.
Pokud rodiče nemají možnost si materiály vytisknout - konktaktujte ředitelku MŠ  a materiály Vám rádi dodáme.
Hotové úkoly a výrobky prosíme doneste do školky po jejím znovuotevření.
Výrobky a pracovní listy budou dětěm zařazeny do porfolií.

 DĚKUJEME


Milí rodiče,
moc si Vážíme toho, že s námi takto na dálku spolupracujete a posíláte nám fotografie, které jsou plné snahy a laskavosti. DĚKUJEME!VZHLEDEM K UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 1.3. 2021 JE ÚPLATA ZA MĚSÍC BŘEZEN POZASTAVENA

PROSÍME RODIČE O ZRUŠENÍ TRVALÝCH PŘÍKAZŮ.

DĚKUJEME 


INFORMACE K DISTANČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V DOBĚ UZAVŘENÍ MŠ - NALEZNETE V RUBRICE - DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

PLÁN DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BUDE ZVEŘEJNĚN KAŽDÉ PONDĚLÍ V 8,00 hod .

V RUBRICE DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  


INFORMACE K UZAVŘENÍ MŠ NALEZLETE V RUBRICE - INFORMACE K UZAVŘENÍ MŠ OD 1.3.2021
! POZOR ! Změny v nošení roušek týkající se rodičů i pedagogů v MŠ od čtvrtka

 25. 2.2021


1. Respirátor či jednu jednorázovou roušku je nutné nosit ve všech vnitřních prostorech staveb (mimo bydliště) a na všech veřejných místech, kde jsou alespoň 2 osoby vzdálené od sebe méně než 2 metry.


2. Respirátor či dvě jednorázové roušky je nutné nosit v prodejnách, provozovnách služeb, zdravotnickém zařízení, zařízení sociálních služeb, na letišti, v MHD i na nástupišti, v autech s výjimkou dětí od 2 do 15 let (ty musí mít jednu jednorázovou roušku).

Výjimky z bodu 1 i 2 (mimo jiné) mají:

 • děti do dvou let,
 • děti v MŠ a dětské skupině,
 • pedagogičtí pracovníci, pokud charakter vzdělávací aktivity neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
 • žáci přípravného stupně základní školy speciální,
 • žáci v "speciálních" MŠ a ZŠ,

Co z toho vyplývá:

 • Není výjimka pro rodiče, pokud vcházejí do areálu MŠ, musí mít řádně nasazen respirátor či jednu jednorázovou roušku.
 • Není výjimka pro pedagogy v MŠ. Ti musí mít respirátor nebo jednu jednorázovou roušku, pokud zrovna necvičí či nezpívají nebo nehrají na flétnu.
 • A také není výjimka pro žáky přípravného stupně ZŠ.

Jednorázová rouška = zdravotnická obličejová maska, nejedná se o látkovou roušku


VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM , BUDOU DĚTI PŘI POBYTU VENKU , MIMO AREÁL MŠ NOSIT ROUŠKU DLE MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 25.2.2021

PROSÍME VÁS TEDY O DONESENÍ ROUŠEK DO MŠ  - 2 KS

DĚKUJEME 


OMLUVY DĚTÍ

VÁŽENÍ RODIČE, NA OMLOUVÁNÍ DĚTÍ VYUŽÍVEJTE POUZE PEVNOU LINKU V PRACOVNÍ DNY OD 6:00 HOD.
TEL: 412 871 322
DĚKUJEME !!😊

Nové fotografie v rubrice  na téma - ČÍM BUDU AŽ VYROSTU ?? POLICISTOU, HASIČEM...


Vážení rodiče,
ŽÁDÁM VÁS, abyste si nachlazené dítě ponechali doma a do školky ho přivedli až tehdy, nebude - li vykazovat známky nemoci či virózy apod....!
/ RÝMA, KAŠEL APOD.../


 VŠICHNI TÍMTO NEZODPOVĚDNÝM CHOVÁNÍM OHROŽUJETE ZDRAVÍ VŠECH DĚTÍ A ZAMĚSTNANCŮ MŠ. ZÁROVEŇ PORUŠUJETE ŠKOLNÍ ŘÁD, KTERÝ JSTE VŠICHNI PODEPSALI. PORUŠENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU MŮŽE VÉST K VYLOUČENÍ DÍTĚTE Z MŠ 


Děkuji M.K.


NOVÉ FOTOGRAFIE V RUBRICE - CO DĚLÁME CELÝ DEN  A EXPEDICE NA SEVERNÍ PÓL :) VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ PO OBĚDĚ

 PROBÍHÁ OD 12,15 - 12,30 hod. Děkujeme za pochopení. 

                                /DĚTI BUDOU I NADÁLE PŘEDÁVÁNY RODIČŮM U HL.VCHODU MŠ / 

....... PROSÍM RODIČE O DODRŽOVÁNÍ VLÁDNÍCH OPATŘENÍ!!....
PROSÍM RODIČE ,ABY NEVODILI DO MŠ DĚTI VYKAZUJÍCÍ ZNÁMKY NEMOCI !!
Mrzí mne, že musím tato základní a celkem jednoduchá opatření připomínat, ale vzhledem k jejich neustálému nedodržování ze strany mnohých rodičů, mi nic jiného nezbývá. Dodržováním těchto pravidel, která žádného z vás nijak zásadně neomezují, můžete ochránit zdraví všech přítomných dětí i zdraví zaměstnanců MŠ.

Děkuji vám za pochopení a spolupráci.

 K.MIKOLÁŠOVÁ 


Moc si vážíme, jak přistupujete k distančnímu vzdělávání a děkujeme Vám za zpětnou vazbu....:)

Distanční vzdělávání - POČASÍ/ DRACI 


- Distanční vzdělávání - USPÁVÁNÍ BROUČKŮ - 
OPATŘENÍ MŠ - OD 22.10.2020


...Vážení rodiče...
Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace přistupujeme k tomuto opatření:

S účinností od 22.10.2020, bude z preventivních důvodů probíhat při PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ  měření teploty dětí bezkontaktním teploměrem. /Měření bude provádět učitelka / ředitelka MŠ./

!! Dítě, které bude mít teplotu 37°C a více nebude přijato do MŠ !! 


 !! V rámci ochrany zdraví, děkujeme za pochopení !! !! Nemocné dítě v MŠ ☹ !! 
Žádáme rodiče, aby dítě se známkami nemoci jako je např.: rýma, kašel, zvýšená teplota, zažívací problémy, zarudlé oči, vyrážka a jiné nechali doma, případně navštívili lékaře...

/ MOC prosíme rodiče, aby dítě opravdu do školky nevodili, pokud se u něj objevily příznaky nemoci a nenechávali to řešit 

až p. učitelky ve školce během dne.....

děkujeme /...Naše videa naleznete na FACEBOOKOVÝCH STRÁNKÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY :-) 

FCB : Mateřská škola Židovice 

!! V RÁMCI OPATŘENÍ MIN.ZDRAVTNICVÍ BUDOU VEŠKERÉ AKCE V MŠ DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY !! 


SPOLEČENSKOU  MÍSTNOST JSME PROMĚNILY NA 

 CENTRUM POHYBU SPORTU :)


PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

OD 24.8.2020

Vážení rodiče, v rubrice - PROVOZ MŠ OD 24.8.2020 VZHLEDEM KE COVID - 19 JSOU DÁNY PROVOZNÍ PODMÍNKY MŠ OD 24.8.2020  


V Židovicích u stolečku - skutečně zdravá škola... :)   . . Pracovní listy pro naše předškoláčci  . .  

* https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/predskolaci-bez-zapisu-149/ 


           ... DOMÁCÍ HRÁTKY S MAMKOU A TAŤKOU 


Zajímavé a inspirativní odkazy pro Vás a Vaše děti:

 * https://www.tonda-obal.cz

 * https://carujeme.cz/domaci-modelina-za-par-korun-vydrzi-6-mesicu-a-da-se-snist/

 * https://www.predskolaci.cz

 * https://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne

 * https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/tvorime-s-detmi-3

 * https://www.tvorivedeti.cz/

 * https://www.sikovny-cvrcek.cz/tvoreni-pro-deti

  * https://tvorive.estranky.cz/clanky/tvoreni-s-detmi/https://docplayer.cz/284805-Duben-1t-bezpecnost-   na-silnici-semafor-vybarvi-spravne-semafor-a-rekni-dopiste-co-auto-u-kazde-barvy-dela-tereza-bartosova.html


Naše mateřská školka byla oslovena z důvodu zušlechtění zastávek na trase Švestkové dráhy. Švestková dráha je malebná lokálka v Ústeckém kraji,spojující Litoměřice a Most,o celkové délce 44 km.Naše děti se snažily vystihnout typické znaky naší vesnice,proto jistě poznáte náš obrázek na některé ze zastávek na trase Švestkové dráhy :-)..

Nejlepší obrázek bude odměnen nefinančním darem. 


ŠABLONY III.

POMALÝMI KRŮČKY OBJEVÍME SVĚT

Naše školka realizuje projekt s názvem Pomalými krůčky objevíme svět, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017630, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony III.

Projekt je zaměřen na:

 • Využití ICT ve vzdělávání
 • realizaci projektových dnů ve škole
 • realizaci projektových dnů mimo školu
 • odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči dětí v MŠ

Doba realizace projektu: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2022

Hlavními cíli projektu jsou sociální integrace dětí včetně začleňování romských dětí do vzdělávání, kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Tento projekt je spolufinancován EU.


SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

Naše mateřská škola se zapojila do projektu s názvem "Skutečně zdravá škola"


Vizí skutečně zdravé školy je, nabízet dětem jídlo, které je chutné a zdravé. Projekt pomáhá dětem, aby získaly představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje či vyrábí. Umožňuje jim porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si poté ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a důležité informace, díky nimž si v dalším životě dokáží vybrat zdravé a kvalitní potraviny.

Co Skutečné zdravé školy dělají

 • nakupují do školní jídelny sezónní suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků
 • organizují výlety na místní farmy
 • začleňují téma stravování a jídla do vzdělávacího programu
 • pořádají na škole farmářské trhy a komunitní aktivity
 • nabízejí kurzy vaření pro žáky a rodiče
 • pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu
 • zajistí, že oběd je ve školní jídelně radostnou společenskou událostí v příjemné a klidné atmosféře
 • žákům poskytují plnou důvěru v účasti na celém procesu. Chceme, aby děti získaly dovednosti lídrů a naučily se poukázat na věci, které by se měly změnit

Více informací o projektu naleznete na www.skutecnezdravaskola.cz


NAŠE ŠKOLKA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU - CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Podstatou tohoto programu je pravidelná četba dětem pro radost.

Je to osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí a mládeže zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře.

Výzkumy dokazují, že čtenáři - lidé, kteří hodně a rádi čtou - dosahují lepších studijních a pracovních výsledků než "nečtenáři" a dokážou si lépe poradit s životními výzvami.

Pravidelné čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře - člověka samostatně uvažujícího, s rozsáhlými vědomostmi, které je sám schopen dále rozšiřovat. Člověka kulturního, jenž postupuje eticky, člověka s představivostí, který si v životě umí poradit rozumem, nikoli silou.
Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve, protože:
- Množství informací lavinovitě narůstá. Kdo nečte, nebude stačit změnám současného života.
- Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích.
- Čtení je dobrou alternativou falešných hodnot masové kultury.

Návyky, postoje a žebříček hodnot se přece utvářejí již v dětství.

Prosíme všechny maminky, tatínky ,
babičky, dědečkové a další členové
rodin našich dětí, aby si udělali čas,
🙂 a přišli před odpočinkem přečíst
dětem oblíbené příběhy, pohádky a tím
zpestřili náš denní program... 😊

Četbou se u dětí obohacuje slovní zásoba, rozvíjí se představivost. - . . Hlavně se utužují vzájemné vztahy - společný prožitek je pro dětský vývoj důležitý a neocenitelný.... 😊

Milí rodiče, děkujeme Vám, že se spolu s námi projektu zúčastníte! Předem děkujeme za spolupráci.


Další informace na webových stránkách https://www.celeceskoctedetem.cz/