Novinky z Mateřské školky ...:) 

DOPOLEDNÍ PROVOZ MŠ - HLAVNÍ PRÁZDNINY 

/ 3,4.7 .2023   A 28.8. - 1.9.2023 /

/6:00 - 12:00 HOD/

 ÚPLATA PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 OD ZÁŘÍ 1.9.2023 -970 Kč


!! HRAČKY Z DOMOVA :-( !! 

Naši milí rodiče, ráda bych Vám vysvětlila, proč nechceme, aby děti do MŠ nosily své hračky z domova.
Hraček máme ve třídě opravdu dost. Děti si však svoji hračku přinesou se záměrem ukázat ji kamarádům a pak si s ní sami hrát.
Také ostatní kamarádi by si s hračkou chtěli pohrát, avšak majitel hračky s tím nesouhlasí.
Tímto dochází k nežádoucímu manipulativnímu chování /tobě to půjčím, když budeš můj kamarád, když mi doneseš bonbón,…/ Dále pak dochází k různým tahanicím a sporům o onu hračku, které končí pláčem v lepším případě, "rvačkou" či poškozením hračky samotné - v případě horším.
Za poškození či ztracení hračky MŠ nepřebírá odpovědnost – čímž Vám vzniká další problém.
Někdy hračku v MŠ zapomenete a se srdceryvným pláčem se musíte pro hračku vrátit…
V případě, že je školka už zavřená, komplikace pokračuje i večer, kdy dítě bez hračky nemůže usnout.
Učitelky pak musí řešit naprosto zbytečně vzniklé situace…
Právě z těchto důvodů a dlouholetých zkušeností jsme dospěli k tomuto omezení.


V MŠ MÁME OPRAVDU HRAČEK DOST :-) !!


Děkuji za pochopení K.Podr
SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

 15.5. - 2.6.2023

Každý rok umožňujeme studentkám pedagogických škol a fakult vykonání souvislé pedagogické praxe. Příprava na povolání - studium, náslechy, pg. výstupy ...V letošním školním roce budou mít u nás v MŠ průběžnou pedagogickou praxi od 15.5.- 2.6.2023 dvě studentky /1+2 ročníku/ oboru Předškolní pedagogika ze Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb, o.p. v Litoměřicích.

Věříme že je pro budoucí práci s dětmi vhodně namotivujeme a připravíme na krásné povolání. :-)KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ V MŠ

31.5. 2023

/Kouzelník v MŠ/

Po delší době jsme si na STŘEDU 31.5.2023 pozvali do naší mateřské školy kouzelníka.

CENA PŘEDSTAVENÍ – 70 KČ na dítě, /Prosíme o uhrazení ráno v den akce/Rozloučení s budoucími školáky – DEN DĚTÍ-

PÁTEK - 2.6.2023

Skákací hrad, velké bubliny, mini - discotéka

DOPOLEDNÍ AKCE NA ZAHRADĚ MŠ, ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY - PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY.

OBČERSTVENÍ OD RODIČŮ VÍTÁNO 😊😊😊

PROSÍME RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ O SLAVNOSTNÍ OBLEČENÍ 😊
Vážení rodiče,

ve školce MÁME POTVRZENÝ VÝSKYT NEŠTOVIC!!! Sledujte, prosím, pečlivě zdravotní stav svého dítěte. V případě podezření kontaktujte svého pediatra.NAŠE MŠ SE ZAPOJILA DO PROJEKTU NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - mateřské školy - učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence

MŠMT v rámci implementace Národního plánu obnovy, komponenty 3. 1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace poskytla mateřské škole finanční prostředky. Finanční prostředky ve výši

16.000,- Kč budou v mateřské škole použity na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí, zejména na pořízení robotických stavebnic či robotů apod...

Ve školce děti učíme, vedeme a ukazujeme, jak lze tyto hračky využít, jak prostřednictvím těchto hraček lze něco plánovat, sestrojovat, řešit úkol, rozeznávat různé symboly, rozumět jejich významu, chápat a tvořit jednoduché algoritmy. Seznámí se, jak se tvoří příkazy pro pohyb některých robotických hraček s orientací v prostoru.

Vše využíváme v hlavní vzdělávací nabídce nebo v individuálních chvilkách formou her. Děti jsou pak schopné do určité míry samostatně pracovat, pomáhat si, radit si, pracovat ve skupinkách.

Nedílnou součástí je získávat základy bezpečné práce s digitální technikou - nevhodnost dlouhého dívání se do obrazovek, špatného držení těla, vzdálenost očí od obrazovky.

Nicméně digitální pomůcky vnímáme jen jako doplněk (do určité míry nezbytný v dnešní době) ve výchovně vzdělávacím procesu předškolních dětí - nejdůležitější je celkový rozvoj dítěte, rozvoj smyslů, emocí a komunikace...

Vážení rodiče,
apelujeme na Vás, abyste si nachlazené děti nechali v domácí péči do řádného doléčení !
(viz. školní řád)! 
Berte prosím ohledy na ostatní zdravé děti, či děti vracející se do MŠ po nemoci a zároveň na personál MŠ.
Pokud se budou bacily nadále v MŠ šířit a onemocní personál, budeme nuceni MŠ uzavřít.
Jde především o zdraví vašich dětí.
                                                                                                   Děkujeme kolektiv MŠ.

        Kdy dítě do školky nepatří ...

Kdy dítě do školky nepatří?

• Pokud má zvýšenou teplotu nebo horečku, tj. od teploty 37 °C výše, a to i pokud mělo teplotu den před nástupem do školky.

• Pokud má rýmu virovou či bakteriální (jak "bílou", tak "zelenou"), až do úplného vyléčení. Pokud se u dítěte objeví "zelená" rýma, je vhodné navštívit lékaře.

• Pokud má dítě intenzivní kašel vlhký, suchý nebo laryngální - štěkavý.

• S jakýmkoliv infekčním onemocněním, a to i po dobu rekonvalescence (neštovice, spála, 5. a 6. nemoc, syndrom HMFD atd.).

• Pokud dítě zvrací nebo má průjem - v den, kdy má jít do školky, ale i v den předchozí.

• Pokud bere ATB anebo je v rekonvalescenci (1. týden po doužívání ATB). Při a po užívání ATB se doporučuje doplnění laktobacilů k úpravě střevní mikroflóry.

• Pokud má parazitární onemocnění (roupy, vši).

• S infekčním puchýřnatým onemocněním kůže (impetigo) až do úplného uzdravení.

• S infekčním zánětem spojivek až do úplného uzdravení (dle ordinace lékaře 5-7 dní)

ZMĚNA 😊 VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ PO OBĚDĚ 😊

Od 1.12.2022 bude vyzvedávání po obědě probíhat

V ČASE OD

12:00 hod - 12: 15hodin.

DĚKUJEME NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE UZAVŘENA SE SOUHLASEM ZŘIZOVATELE  V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN TAKTO :

OD

 7.7.2023. - 26.8.2023

V MŠ SE OPĚT SEJDEME 28.8.2023 
NOVÁ APLIKACE NA OMLOUVÁNÍ DĚTÍ- 
NAŠE MŠ

ŠKOLA BLÍZKÁ RODIČŮM 

Informační brožuru pro nainstalování aplikace do mobilních telefon + vytvoření Vašeho účtu Vám předá p.ředitelka

______________________________________________________________________________


DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI,  VĚŘÍME ŽE BUDETE SPOKOJENI 😊...

Vážení rodiče,
z důvodu výrazného navýšení cen potravin,
Vás žádám, aby ste každý čtvrtek -RÁNO nahlašovali docházku dítěte - odpolední spaní na další týden.
Musíme předem vědět, z důvodu závozu potravin do ŠJ, počet dětí pro spaní.

V této době bohužel nemůžeme měnit počet dětí na odpolední svačiny ze dne na den.....

             Děkuji za spolupráci, K.Podr - řed.MŠProsíme rodiče - o donesení do mateřské školky svým dětem v případě nepříznivého počasí - holínky + pláštěnku.
- Holínky umístěte do botníčku v přízemí do své značky. 

- Pláštěnky na stojan umístěn také v přízemí.

VŠE PROSÍME PODEPSAT 😊!!..... ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE V NAŠÍ ŠKOLCE :)....

V TÝDNU od 21.3. - 25.3. -  naši školku navštívila ČŠI. Měli jsme možnost předvést inspekci život na farmě v dětském podání...Sběr vajec, kydání hnoje, nákup krmiv pro zvířata, péči veterinářů či dojení papírové krávy bylo pro děti zábavou i potěšením......Domácí i hospodářská zvířata jsou nám všem blízká... vše můžeme pozorovat na farmách v obci a tím se přiblížit i k pochopení, s jakou láskou, péčí a prací je nutné se o zvířata starat....Děti spokojené, učitelky odvedly jako vždy perfektní práci .... a paní inspektorky nešetřily chválou. Pochvala učitelek i personálu byla konečnou třešničkou na dortu   :) 


DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JE TRVALÝ ZÁKAZ NOŠENÍ HRAČEK ČI PLYŠÁKŮ Z DOMOVA 

V MŠ MÁME HRAČEK DOST!! 😊Poslední dva školní roky (2019-2020 a 2020-2021), byly velmi hluboce poznamenány situacemi spojené s celosvětovou epidemií Covid 19.

V některých oblastech nám tato doba pomohla - nové dovednosti v oblasti informačních technologií a jejich využití v předškolním vzdělávání, prohloubení spolupráce s rodinami dětí, a to v rozšíření komunikačních kanálů.....


Bohužel, tato doba přinesla i určitá negativa, která zasáhla do života mnoha rodin. Z pohledu školy a předškolního vzdělávání došlo k výraznému omezení kontaktů nejen s dětmi, ale také s Vámi, rodiči.
Téma školního roku - CESTY POZNÁNÍ - nás motivuje k tomu, abychom se znovu zaměřili na obnovení spolupráce s Vámi rodiči, a to s cílem zapojit Vás více do předškolního vzdělávání a navázat i neformální vztahy.


Těšíme se na to, že budeme mít příležitost Vás zapojovat do třídního i školního programu, a také ve spolupráci s Vámi vytvoříme něco společného, popřípadě, že se budeme přímo osobně setkávat na školních akcích.

                                                                               K. Mikolášová, řed. MŠ 

Naše mateřská školka byla oslovena z důvodu zušlechtění zastávek na trase Švestkové dráhy. Švestková dráha je malebná lokálka v Ústeckém kraji,spojující Litoměřice a Most,o celkové délce 44 km.Naše děti se snažily vystihnout typické znaky naší vesnice,proto jistě poznáte náš obrázek na některé ze zastávek na trase Švestkové dráhy :-)..

Nejlepší obrázek bude odměnen nefinančním darem. SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

Naše mateřská škola se zapojila do projektu s názvem "Skutečně zdravá škola"


Vizí skutečně zdravé školy je, nabízet dětem jídlo, které je chutné a zdravé. Projekt pomáhá dětem, aby získaly představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje či vyrábí. Umožňuje jim porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si poté ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a důležité informace, díky nimž si v dalším životě dokáží vybrat zdravé a kvalitní potraviny.

Co Skutečné zdravé školy dělají

  • nakupují do školní jídelny sezónní suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků
  • organizují výlety na místní farmy
  • začleňují téma stravování a jídla do vzdělávacího programu
  • pořádají na škole farmářské trhy a komunitní aktivity
  • nabízejí kurzy vaření pro žáky a rodiče
  • pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu
  • zajistí, že oběd je ve školní jídelně radostnou společenskou událostí v příjemné a klidné atmosféře
  • žákům poskytují plnou důvěru v účasti na celém procesu. Chceme, aby děti získaly dovednosti lídrů a naučily se poukázat na věci, které by se měly změnit

Více informací o projektu naleznete na www.skutecnezdravaskola.cz


NAŠE ŠKOLKA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU - CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Podstatou tohoto programu je pravidelná četba dětem pro radost.

Je to osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí a mládeže zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře.

Výzkumy dokazují, že čtenáři - lidé, kteří hodně a rádi čtou - dosahují lepších studijních a pracovních výsledků než "nečtenáři" a dokážou si lépe poradit s životními výzvami.

Pravidelné čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře - člověka samostatně uvažujícího, s rozsáhlými vědomostmi, které je sám schopen dále rozšiřovat. Člověka kulturního, jenž postupuje eticky, člověka s představivostí, který si v životě umí poradit rozumem, nikoli silou.
Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve, protože:
- Množství informací lavinovitě narůstá. Kdo nečte, nebude stačit změnám současného života.
- Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích.
- Čtení je dobrou alternativou falešných hodnot masové kultury.

Návyky, postoje a žebříček hodnot se přece utvářejí již v dětství.

Prosíme všechny maminky, tatínky ,
babičky, dědečkové a další členové
rodin našich dětí, aby si udělali čas,
🙂 a přišli před odpočinkem přečíst
dětem oblíbené příběhy, pohádky a tím
zpestřili náš denní program... 😊

Četbou se u dětí obohacuje slovní zásoba, rozvíjí se představivost. - . . Hlavně se utužují vzájemné vztahy - společný prožitek je pro dětský vývoj důležitý a neocenitelný.... 😊

Milí rodiče, děkujeme Vám, že se spolu s námi projektu zúčastníte! Předem děkujeme za spolupráci.


Další informace na webových stránkách https://www.celeceskoctedetem.cz/