Novinky z Mateřské školky ...DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JE TRVALÝ ZÁKAZ NOŠENÍ HRAČEK ČI PLYŠÁKŮ Z DOMOVA !!

V MŠ MÁME HRAČEK DOST!! 😊

Vyzvedávání DĚTÍ
PO OBĚDĚ- PROBÍHÁ V ČASE OD 12:30-12:45 HODIN
/Pokud si děti vyzvedáváte po obědě, víte,  že otvíráme opravdu až od 12:30 hod. Do této doby mají všechny děti prostor pro klidné a nerušené obědvání./

PO SPINKÁNÍ-  probíhá od 14:30 hod.

.....Poprosíme Vás o chvíli strpení, chvíli trvá, něž sejdeme z prvního patra
😊 DĚKUJEME 😊...


Omlouvání dětí

Vážení rodiče, pro omlouvání dětí z účasti na předškolním vzdělávání používejte 
POUZE PEVNOU LINKU MŠ V PRACOVNÍ DNY OD 6:00hod
TEL:  412 871 322

POKUD NEBUDE DÍTĚ OMLUVENO V DOTYČNÝ DEN DO 8.00 HODIN, BUDE MU DO PLATBY STRAVNÉHO ZAPOČÍTÁN DEN, JAKO BY DÍTĚ V MŠ SKUTEČNĚ BYLO.

!! Telefonní číslo ředitelky školy neslouží pro omlouvání dětí !! 

Podrobné informace k omlouvání dítěte naleznete ve
 Školním řádu MŠ.

PROVOZ MŠ V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

VÁŽENÍ RODIČE, 
V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ , BUDE MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA OD 23.12. 2021 - 31. 12.2021  .

Provoz bude zahájen V PONDĚLÍ  3.1.2022
Přejeme Vám všem příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí v roce 2022.DEZINFEKCE   OZONEM - PROSTORY MŠ 

Dne 13.11.2021 byla provedena dezinfekce prostor naší mateřské školy po zjištění výskytu onemocnění COVID - 19.


Vážení rodiče,
vzhledem ke zhoršující se situaci Covid - 19, jsme se rozhodli na základě doporučení KHS omezit vstup zákonných zástupců do budovy mateřské školy od 12.11. 2021 do odvolání.

Dítě bude u hlavního vchodu předáváno ředitelce/učitelce.

V rámci ochrany zdraví, děkujeme za pochopení!!

K.Mikolášová, řed MŠ

Do budovy MŠ  vstupuje pouze jeden zákonný zástupce - ostatní osoby (kromě dětí a zaměstnanců) pouze v ojedinělých případech - jsou předem ohlášeni nebo vyzváni.
                                                       DĚKUJEME


VSTUP DO BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY POUZE SE ZAKRYTÝMI ÚSTY A NOSEM  - POMOCÍ ROUŠKY,ŠÁTKU ...


Dle MŠMT děti v mateřské škole od 1.9.2021 nebudou nosit žádné krytí úst a nosu a nebudou absolvovat žádné povinné testování. 

Jediné upozornění se týká zodpovědného přístupu rodičů a sledování zdravotního stavu dítěte. V případě projevů infekčního onemocnění nesmí dítě docházet do MŠ. !!! Rodiče při vstupu do budovy MŠ musí mít nasazen RESPIRÁTOR a svoji dobu pobytu v MŠ musí minimalizovat.          
                                                                               Děkuji za pochopení a Váš zodpovědný přístup. 


___________________________________________
                      Roušky a respirátory

DOSPĚLÍ

Respirátor nemusí nosit pedagogičtí pracovníci při poskytování vzdělávání v MŠ.

Respirátor v MŠ musí nosit rodiče a nepedagogičtí pracovníci.

DĚTI

Děti, nemusí na žádném místě nosit roušku!
Poslední dva školní roky (2019-2020 a 2020-2021), byly velmi hluboce poznamenány situacemi spojené s celosvětovou epidemií Covid 19.

V některých oblastech nám tato doba pomohla - nové dovednosti v oblasti informačních technologií a jejich využití v předškolním vzdělávání, prohloubení spolupráce s rodinami dětí, a to v rozšíření komunikačních kanálů.....


Bohužel, tato doba přinesla i určitá negativa, která zasáhla do života mnoha rodin. Z pohledu školy a předškolního vzdělávání došlo k výraznému omezení kontaktů nejen s dětmi, ale také s Vámi, rodiči.
Téma školního roku - CESTY POZNÁNÍ - nás motivuje k tomu, abychom se znovu zaměřili na obnovení spolupráce s Vámi rodiči, a to s cílem zapojit Vás více do předškolního vzdělávání a navázat i neformální vztahy.


Těšíme se na to, že budeme mít příležitost Vás zapojovat do třídního i školního programu, a také ve spolupráci s Vámi vytvoříme něco společného, popřípadě, že se budeme přímo osobně setkávat na školních akcích.

                                                                               K. Mikolášová, řed. MŠ 
Onemocnění dětí

Z DŮVODU ČASTÝCH STÍŽNOSTÍ NA ZDRAVOTNÍ STAV DĚTÍ V MŠ, VÁS ŽÁDÁME ABYSTE NEPODCEŇOVALI STAV SVÉHO DÍTĚTE (RÝMA, KAŠEL apod..)

ZVLÁŠTĚ VZHLEDEM K SITUACI COVID 19!

POVINNOST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ JE PŘEDÁVAT DÍTĚ DO MŠ ZDRAVÉ, JAK VYPLÝVÁ ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU 2021/2022 !!
Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Do MŠ nebude přijato dítě, které jeví zřejmé známky nemoci!

Z výše uvedeného lze odvodit, že na straně MŠ je dáno právo odmítnout sem zařazené dítě, pokud jeví zřejmé známky nemoci, a že na straně zákonného zástupce existuje povinnost dítě v tomto stavu do MŠ nedávat.
Děkujeme

OMLUVY DĚTÍ

VÁŽENÍ RODIČE, NA OMLOUVÁNÍ DĚTÍ VYUŽÍVEJTE POUZE PEVNOU LINKU V PRACOVNÍ DNY OD 6:00 HOD.
TEL: 412 871 322
DĚKUJEME !!😊
Naše mateřská školka byla oslovena z důvodu zušlechtění zastávek na trase Švestkové dráhy. Švestková dráha je malebná lokálka v Ústeckém kraji,spojující Litoměřice a Most,o celkové délce 44 km.Naše děti se snažily vystihnout typické znaky naší vesnice,proto jistě poznáte náš obrázek na některé ze zastávek na trase Švestkové dráhy :-)..

Nejlepší obrázek bude odměnen nefinančním darem. 


ŠABLONY III.

POMALÝMI KRŮČKY OBJEVÍME SVĚT

Naše školka realizuje projekt s názvem Pomalými krůčky objevíme svět, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017630, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony III.

Projekt je zaměřen na:

 • Využití ICT ve vzdělávání
 • realizaci projektových dnů ve škole
 • realizaci projektových dnů mimo školu
 • odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči dětí v MŠ

Doba realizace projektu: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2022

Hlavními cíli projektu jsou sociální integrace dětí včetně začleňování romských dětí do vzdělávání, kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Tento projekt je spolufinancován EU.


SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

Naše mateřská škola se zapojila do projektu s názvem "Skutečně zdravá škola"


Vizí skutečně zdravé školy je, nabízet dětem jídlo, které je chutné a zdravé. Projekt pomáhá dětem, aby získaly představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje či vyrábí. Umožňuje jim porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si poté ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a důležité informace, díky nimž si v dalším životě dokáží vybrat zdravé a kvalitní potraviny.

Co Skutečné zdravé školy dělají

 • nakupují do školní jídelny sezónní suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků
 • organizují výlety na místní farmy
 • začleňují téma stravování a jídla do vzdělávacího programu
 • pořádají na škole farmářské trhy a komunitní aktivity
 • nabízejí kurzy vaření pro žáky a rodiče
 • pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu
 • zajistí, že oběd je ve školní jídelně radostnou společenskou událostí v příjemné a klidné atmosféře
 • žákům poskytují plnou důvěru v účasti na celém procesu. Chceme, aby děti získaly dovednosti lídrů a naučily se poukázat na věci, které by se měly změnit

Více informací o projektu naleznete na www.skutecnezdravaskola.cz


NAŠE ŠKOLKA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU - CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Podstatou tohoto programu je pravidelná četba dětem pro radost.

Je to osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí a mládeže zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře.

Výzkumy dokazují, že čtenáři - lidé, kteří hodně a rádi čtou - dosahují lepších studijních a pracovních výsledků než "nečtenáři" a dokážou si lépe poradit s životními výzvami.

Pravidelné čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře - člověka samostatně uvažujícího, s rozsáhlými vědomostmi, které je sám schopen dále rozšiřovat. Člověka kulturního, jenž postupuje eticky, člověka s představivostí, který si v životě umí poradit rozumem, nikoli silou.
Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve, protože:
- Množství informací lavinovitě narůstá. Kdo nečte, nebude stačit změnám současného života.
- Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích.
- Čtení je dobrou alternativou falešných hodnot masové kultury.

Návyky, postoje a žebříček hodnot se přece utvářejí již v dětství.

Prosíme všechny maminky, tatínky ,
babičky, dědečkové a další členové
rodin našich dětí, aby si udělali čas,
🙂 a přišli před odpočinkem přečíst
dětem oblíbené příběhy, pohádky a tím
zpestřili náš denní program... 😊

Četbou se u dětí obohacuje slovní zásoba, rozvíjí se představivost. - . . Hlavně se utužují vzájemné vztahy - společný prožitek je pro dětský vývoj důležitý a neocenitelný.... 😊

Milí rodiče, děkujeme Vám, že se spolu s námi projektu zúčastníte! Předem děkujeme za spolupráci.


Další informace na webových stránkách https://www.celeceskoctedetem.cz/