ZPRÁVY PRO RODIČE 


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY


UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ OD 28.8.2023 - 1.9.2023 

MŠ bude otevřena 4.9.2023


ÚPLATA PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 OD ZÁŘÍ 1.9.2023 -970 Kč