Novinky z Mateřské školky ...:) .....Nová životní etapa nástupem do mateřské školy začne pro nové děti ve čtvrtek 1.9.2022 od 8.00 hod..... 

TĚSÍME SE NA VÁS :) NOVÁ APLIKACE NA OMLOUVÁNÍ DĚTÍ- 
NAŠE MŠ

ŠKOLA BLÍZKÁ RODIČŮM 

Informační brožuru pro nainstalování aplikace do mobilních telefonů + vytvoření Vašeho účtu Vám předá p.ředitelka

______________________________________________________________________________

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Z MŠ ŠKOLY JE TEDY STÁLE MOŽNÉ TEL.HOVOREM DO KAŽDÉ 8 HODINY RANNÍ NA PEVNOU LINKU MŠ , NEBO ZASLÁNÍ ZPRÁVY PŘES TUTO NOVOU APLIKACI TAKÉ DO 8 HODINY RANNÍ :-) 

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI,  VĚŘÍME ŽE BUDETE SPOKOJENI 😊...


DÝŇOBRANÍ

Dne 17.10. - 21.10.-  VYPUKNE V MŠ - DÝŇOBRANÍ 😊
... Celý týden si budeme povídat o pěstování dýní, vydlabeme si strašidýlka, uvaříme si lektvar a pochutiny z dýní..


UŽ SE TĚSÍME I NA VAŠE VYDLABANÉ STRAŠÁKY Z DÝNÍ, KTERÉ NÁM DONESETE, VĚŘÍME ŽE NÁM BUDOU ZDOBIT ŠKOLKU 😊


....FANTAZII SE MEZE NEKLADOU 😊...


PROSÍME RODIČE O SPOLUPRÁCI, POKUD BY NÁM MOHLI VĚNOVAT PŘEBYTEK DÝNÍ ZE SVÝCH ZAHRÁDEK / ZÁSOB - BUDE MOC RÁDI !!!! 
😊 DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI 


/26.9. - 30.9. / TÉMA : MOJE RODINA

 - Rodinné foto-
...V rámci tématu MOJE RODINA, kterému se s dětmi budeme věnovat příští týden, PROSÍME O DONESENÍ RODINNÉ FOTOGRAFIE.
Děti si mohou donést také fotku , na které jsou ještě jako malé miminka 😊

                                       DĚKUJEME :)


...MÁTE ZAJEM O VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE?

ANO ČI NE - NAHLASTE PROSÍM VE TŘÍDĚ paní učitelce 😊 , POKUD BUDE ZÁJEM RODIČŮ , OSLOVÍME PANÍ FOTOGRAFKY S TERMÍNEM 😊 ...

                                                                                                               DĚKUJEME :) 


* Vyzvedávání dětí po obědě probíhá od
 12:40 - 12:50 hod .

 * Vyzvedání dětí po odpolední svačince probíhá od 14:30  - 15:45 hod.


PROSÍME RODIČE O DONESENÍ 2 BALENÍ PAPÍROVÝCH KAPENÍČKŮ - TAHACÍCH

Děkujeme za spolupráci !! 😊Vážení rodiče,
z důvodu výrazného navýšení cen potravin,
Vás žádám, aby ste každý čtvrtek -RÁNO nahlašovali docházku dítěte - odpolední spaní na další týden.
Musíme předem vědět, z důvodu závozu potravin do ŠJ, počet dětí pro spaní.

V této době bohužel nemůžeme měnit počet dětí na odpolední svačiny ze dne na den.....

             Děkuji za spolupráci, K.Podr - řed.MŠProsíme rodiče - o donesení do mateřské školky svým dětem v případě nepříznivého počasí - holínky + pláštěnku.
- Holínky umístěte do botníčku v přízemí do své značky. 

- Pláštěnky na stojan umístěn také v přízemí.

VŠE PROSÍME PODEPSAT 😊!!AKCE MŠ NA MĚSÍC ZÁŘÍ :

AKCE ZRUŠENA Z DŮVODU VELKÉ NEMOCNOSTI DĚTÍ :-( Omlouvání dě

Vážení rodiče, pro omlouvání dětí z účasti na předškolním vzdělávání používejte POUZE PEVNOU LINKU MŠ V PRACOVNÍ DNY OD 6:00hod...

TEL: 412 871 322

                                        Na pevnou linku lze také zasílat i SMS zprávy :)

POKUD NEBUDE DÍTĚ OMLUVENO V DOTYČNÝ DEN DO 8.00 HODIN, BUDE MU DO PLATBY STRAVNÉHO ZAPOČÍTÁN DEN, JAKO BY DÍTĚ V MŠ SKUTEČNĚ BYLO.

!!! Telefonní číslo ředitelky školy neslouží pro omlouvání dětí !!!

Podrobné informace k omlouvání dítěte naleznete ve
Školním řádu MŠ...... ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE V NAŠÍ ŠKOLCE :)....

V TÝDNU od 21.3. - 25.3. -  naši školku navštívila ČŠI. Měli jsme možnost předvést inspekci život na farmě v dětském podání...Sběr vajec, kydání hnoje, nákup krmiv pro zvířata, péči veterinářů či dojení papírové krávy bylo pro děti zábavou i potěšením......Domácí i hospodářská zvířata jsou nám všem blízká... vše můžeme pozorovat na farmách v obci a tím se přiblížit i k pochopení, s jakou láskou, péčí a prací je nutné se o zvířata starat....Děti spokojené, učitelky odvedly jako vždy perfektní práci .... a paní inspektorky nešetřily chválou. Pochvala učitelek i personálu byla konečnou třešničkou na dortu   :) 


DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JE TRVALÝ ZÁKAZ NOŠENÍ HRAČEK ČI PLYŠÁKŮ Z DOMOVA 

V MŠ MÁME HRAČEK DOST!! 😊Poslední dva školní roky (2019-2020 a 2020-2021), byly velmi hluboce poznamenány situacemi spojené s celosvětovou epidemií Covid 19.

V některých oblastech nám tato doba pomohla - nové dovednosti v oblasti informačních technologií a jejich využití v předškolním vzdělávání, prohloubení spolupráce s rodinami dětí, a to v rozšíření komunikačních kanálů.....


Bohužel, tato doba přinesla i určitá negativa, která zasáhla do života mnoha rodin. Z pohledu školy a předškolního vzdělávání došlo k výraznému omezení kontaktů nejen s dětmi, ale také s Vámi, rodiči.
Téma školního roku - CESTY POZNÁNÍ - nás motivuje k tomu, abychom se znovu zaměřili na obnovení spolupráce s Vámi rodiči, a to s cílem zapojit Vás více do předškolního vzdělávání a navázat i neformální vztahy.


Těšíme se na to, že budeme mít příležitost Vás zapojovat do třídního i školního programu, a také ve spolupráci s Vámi vytvoříme něco společného, popřípadě, že se budeme přímo osobně setkávat na školních akcích.

                                                                               K. Mikolášová, řed. MŠ 

Naše mateřská školka byla oslovena z důvodu zušlechtění zastávek na trase Švestkové dráhy. Švestková dráha je malebná lokálka v Ústeckém kraji,spojující Litoměřice a Most,o celkové délce 44 km.Naše děti se snažily vystihnout typické znaky naší vesnice,proto jistě poznáte náš obrázek na některé ze zastávek na trase Švestkové dráhy :-)..

Nejlepší obrázek bude odměnen nefinančním darem. 


ŠABLONY III.

POMALÝMI KRŮČKY OBJEVÍME SVĚT

Naše školka realizuje projekt s názvem Pomalými krůčky objevíme svět, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017630, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony III.

Projekt je zaměřen na:

 • Využití ICT ve vzdělávání
 • realizaci projektových dnů ve škole
 • realizaci projektových dnů mimo školu
 • odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči dětí v MŠ

Doba realizace projektu: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2022

Hlavními cíli projektu jsou sociální integrace dětí včetně začleňování romských dětí do vzdělávání, kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Tento projekt je spolufinancován EU.


SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

Naše mateřská škola se zapojila do projektu s názvem "Skutečně zdravá škola"


Vizí skutečně zdravé školy je, nabízet dětem jídlo, které je chutné a zdravé. Projekt pomáhá dětem, aby získaly představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje či vyrábí. Umožňuje jim porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si poté ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a důležité informace, díky nimž si v dalším životě dokáží vybrat zdravé a kvalitní potraviny.

Co Skutečné zdravé školy dělají

 • nakupují do školní jídelny sezónní suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků
 • organizují výlety na místní farmy
 • začleňují téma stravování a jídla do vzdělávacího programu
 • pořádají na škole farmářské trhy a komunitní aktivity
 • nabízejí kurzy vaření pro žáky a rodiče
 • pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu
 • zajistí, že oběd je ve školní jídelně radostnou společenskou událostí v příjemné a klidné atmosféře
 • žákům poskytují plnou důvěru v účasti na celém procesu. Chceme, aby děti získaly dovednosti lídrů a naučily se poukázat na věci, které by se měly změnit

Více informací o projektu naleznete na www.skutecnezdravaskola.cz


NAŠE ŠKOLKA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU - CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Podstatou tohoto programu je pravidelná četba dětem pro radost.

Je to osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí a mládeže zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře.

Výzkumy dokazují, že čtenáři - lidé, kteří hodně a rádi čtou - dosahují lepších studijních a pracovních výsledků než "nečtenáři" a dokážou si lépe poradit s životními výzvami.

Pravidelné čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře - člověka samostatně uvažujícího, s rozsáhlými vědomostmi, které je sám schopen dále rozšiřovat. Člověka kulturního, jenž postupuje eticky, člověka s představivostí, který si v životě umí poradit rozumem, nikoli silou.
Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve, protože:
- Množství informací lavinovitě narůstá. Kdo nečte, nebude stačit změnám současného života.
- Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích.
- Čtení je dobrou alternativou falešných hodnot masové kultury.

Návyky, postoje a žebříček hodnot se přece utvářejí již v dětství.

Prosíme všechny maminky, tatínky ,
babičky, dědečkové a další členové
rodin našich dětí, aby si udělali čas,
🙂 a přišli před odpočinkem přečíst
dětem oblíbené příběhy, pohádky a tím
zpestřili náš denní program... 😊

Četbou se u dětí obohacuje slovní zásoba, rozvíjí se představivost. - . . Hlavně se utužují vzájemné vztahy - společný prožitek je pro dětský vývoj důležitý a neocenitelný.... 😊

Milí rodiče, děkujeme Vám, že se spolu s námi projektu zúčastníte! Předem děkujeme za spolupráci.


Další informace na webových stránkách https://www.celeceskoctedetem.cz/