Novinky z Mateřské školky ...:) 

Omlouvání dě

Vážení rodiče, pro omlouvání dětí z účasti na předškolním vzdělávání používejte POUZE PEVNOU LINKU MŠ V PRACOVNÍ DNY OD 6:00hod...

TEL: 412 871 322

Na pevnou linku lze také zasílat i SMS zprávy :)

POKUD NEBUDE DÍTĚ OMLUVENO V DOTYČNÝ DEN DO 8.00 HODIN, BUDE MU DO PLATBY STRAVNÉHO ZAPOČÍTÁN DEN, JAKO BY DÍTĚ V MŠ SKUTEČNĚ BYLO.

!! Telefonní číslo ředitelky školy neslouží pro omlouvání dětí !!

Podrobné informace k omlouvání dítěte naleznete ve
Školním řádu MŠ.


UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN /červenec - srpen /

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE UZAVŘENA SE SOUHLASEM ZŘIZOVATELE  V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN 

OD 7.7.2022 - 26.8.2022 

MŠ BUDE ZNOVU OTEVŘENA OD PONDĚLÍ  29.8.2022

PROSÍME RODIČE DĚTÍ O NAHLÁŠENÍ DOCHÁZKY DĚTÍ  DO MŠ V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI                                    M.K...... ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE V NAŠÍ ŠKOLCE :)....

V TÝDNU od 21.3. - 25.3. -  naši školku navštívila ČŠI. Měli jsme možnost předvést inspekci život na farmě v dětském podání...Sběr vajec, kydání hnoje, nákup krmiv pro zvířata, péči veterinářů či dojení papírové krávy bylo pro děti zábavou i potěšením......Domácí i hospodářská zvířata jsou nám všem blízká... vše můžeme pozorovat na farmách v obci a tím se přiblížit i k pochopení, s jakou láskou, péčí a prací je nutné se o zvířata starat....Děti spokojené, učitelky odvedly jako vždy perfektní práci .... a paní inspektorky nešetřily chválou. Pochvala učitelek i personálu byla konečnou třešničkou na dortu   :) 


DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JE TRVALÝ ZÁKAZ NOŠENÍ HRAČEK ČI PLYŠÁKŮ Z DOMOVA 

V MŠ MÁME HRAČEK DOST!! 😊Poslední dva školní roky (2019-2020 a 2020-2021), byly velmi hluboce poznamenány situacemi spojené s celosvětovou epidemií Covid 19.

V některých oblastech nám tato doba pomohla - nové dovednosti v oblasti informačních technologií a jejich využití v předškolním vzdělávání, prohloubení spolupráce s rodinami dětí, a to v rozšíření komunikačních kanálů.....


Bohužel, tato doba přinesla i určitá negativa, která zasáhla do života mnoha rodin. Z pohledu školy a předškolního vzdělávání došlo k výraznému omezení kontaktů nejen s dětmi, ale také s Vámi, rodiči.
Téma školního roku - CESTY POZNÁNÍ - nás motivuje k tomu, abychom se znovu zaměřili na obnovení spolupráce s Vámi rodiči, a to s cílem zapojit Vás více do předškolního vzdělávání a navázat i neformální vztahy.


Těšíme se na to, že budeme mít příležitost Vás zapojovat do třídního i školního programu, a také ve spolupráci s Vámi vytvoříme něco společného, popřípadě, že se budeme přímo osobně setkávat na školních akcích.

                                                                               K. Mikolášová, řed. MŠ 

Naše mateřská školka byla oslovena z důvodu zušlechtění zastávek na trase Švestkové dráhy. Švestková dráha je malebná lokálka v Ústeckém kraji,spojující Litoměřice a Most,o celkové délce 44 km.Naše děti se snažily vystihnout typické znaky naší vesnice,proto jistě poznáte náš obrázek na některé ze zastávek na trase Švestkové dráhy :-)..

Nejlepší obrázek bude odměnen nefinančním darem. 


ŠABLONY III.

POMALÝMI KRŮČKY OBJEVÍME SVĚT

Naše školka realizuje projekt s názvem Pomalými krůčky objevíme svět, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017630, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony III.

Projekt je zaměřen na:

 • Využití ICT ve vzdělávání
 • realizaci projektových dnů ve škole
 • realizaci projektových dnů mimo školu
 • odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči dětí v MŠ

Doba realizace projektu: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2022

Hlavními cíli projektu jsou sociální integrace dětí včetně začleňování romských dětí do vzdělávání, kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Tento projekt je spolufinancován EU.


SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

Naše mateřská škola se zapojila do projektu s názvem "Skutečně zdravá škola"


Vizí skutečně zdravé školy je, nabízet dětem jídlo, které je chutné a zdravé. Projekt pomáhá dětem, aby získaly představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje či vyrábí. Umožňuje jim porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si poté ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a důležité informace, díky nimž si v dalším životě dokáží vybrat zdravé a kvalitní potraviny.

Co Skutečné zdravé školy dělají

 • nakupují do školní jídelny sezónní suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků
 • organizují výlety na místní farmy
 • začleňují téma stravování a jídla do vzdělávacího programu
 • pořádají na škole farmářské trhy a komunitní aktivity
 • nabízejí kurzy vaření pro žáky a rodiče
 • pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu
 • zajistí, že oběd je ve školní jídelně radostnou společenskou událostí v příjemné a klidné atmosféře
 • žákům poskytují plnou důvěru v účasti na celém procesu. Chceme, aby děti získaly dovednosti lídrů a naučily se poukázat na věci, které by se měly změnit

Více informací o projektu naleznete na www.skutecnezdravaskola.cz


NAŠE ŠKOLKA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU - CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Podstatou tohoto programu je pravidelná četba dětem pro radost.

Je to osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí a mládeže zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře.

Výzkumy dokazují, že čtenáři - lidé, kteří hodně a rádi čtou - dosahují lepších studijních a pracovních výsledků než "nečtenáři" a dokážou si lépe poradit s životními výzvami.

Pravidelné čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře - člověka samostatně uvažujícího, s rozsáhlými vědomostmi, které je sám schopen dále rozšiřovat. Člověka kulturního, jenž postupuje eticky, člověka s představivostí, který si v životě umí poradit rozumem, nikoli silou.
Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve, protože:
- Množství informací lavinovitě narůstá. Kdo nečte, nebude stačit změnám současného života.
- Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích.
- Čtení je dobrou alternativou falešných hodnot masové kultury.

Návyky, postoje a žebříček hodnot se přece utvářejí již v dětství.

Prosíme všechny maminky, tatínky ,
babičky, dědečkové a další členové
rodin našich dětí, aby si udělali čas,
🙂 a přišli před odpočinkem přečíst
dětem oblíbené příběhy, pohádky a tím
zpestřili náš denní program... 😊

Četbou se u dětí obohacuje slovní zásoba, rozvíjí se představivost. - . . Hlavně se utužují vzájemné vztahy - společný prožitek je pro dětský vývoj důležitý a neocenitelný.... 😊

Milí rodiče, děkujeme Vám, že se spolu s námi projektu zúčastníte! Předem děkujeme za spolupráci.


Další informace na webových stránkách https://www.celeceskoctedetem.cz/