Novinky z Mateřské školky ...:) 


MUZIKANTI CO DĚLÁTE ???
13.2. - 17.2.2023

PŘÍŠTÍ TÝDEN NÁS ČEKÁ MUZIKANTSKÝ TÝDEN -DĚTI SI MOHOU PŘINÉST DO ŠKOLKY HUDEBNÍ NÁSTOJ ....

 DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI 😊 


Vážení rodiče, prosíme o donesení dvou balení "tahacích" kapesníčku :) 

                                Děkujeme za spolupráci.
Vážení rodiče,
apelujeme na Vás, abyste si nachlazené děti nechali v domácí péči do řádného doléčení !
(viz. školní řád)! 
Berte prosím ohledy na ostatní zdravé děti, či děti vracející se do MŠ po nemoci a zároveň na personál MŠ.
Pokud se budou bacily nadále v MŠ šířit a onemocní personál, budeme nuceni MŠ uzavřít.
Jde především o zdraví vašich dětí.
                                                                                                   Děkujeme kolektiv MŠ.

        Kdy dítě do školky nepatří ...

Kdy dítě do školky nepatří?

• Pokud má zvýšenou teplotu nebo horečku, tj. od teploty 37 °C výše, a to i pokud mělo teplotu den před nástupem do školky.

• Pokud má rýmu virovou či bakteriální (jak "bílou", tak "zelenou"), až do úplného vyléčení. Pokud se u dítěte objeví "zelená" rýma, je vhodné navštívit lékaře.

• Pokud má dítě intenzivní kašel vlhký, suchý nebo laryngální - štěkavý.

• S jakýmkoliv infekčním onemocněním, a to i po dobu rekonvalescence (neštovice, spála, 5. a 6. nemoc, syndrom HMFD atd.).

• Pokud dítě zvrací nebo má průjem - v den, kdy má jít do školky, ale i v den předchozí.

• Pokud bere ATB anebo je v rekonvalescenci (1. týden po doužívání ATB). Při a po užívání ATB se doporučuje doplnění laktobacilů k úpravě střevní mikroflóry.

• Pokud má parazitární onemocnění (roupy, vši).

• S infekčním puchýřnatým onemocněním kůže (impetigo) až do úplného uzdravení.

• S infekčním zánětem spojivek až do úplného uzdravení (dle ordinace lékaře 5-7 dní)

ZMĚNA 😊 VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ PO OBĚDĚ 😊

Od 1.12.2022 bude vyzvedávání po obědě probíhat

V ČASE OD

12:00 hod - 12: 15hodin.

DĚKUJEME NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE UZAVŘENA SE SOUHLASEM ZŘIZOVATELE  V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN TAKTO :

OD

 7.7.2023. - 26.8.2023

V MŠ SE OPĚT SEJDEME 28.8.2023 
NOVÁ APLIKACE NA OMLOUVÁNÍ DĚTÍ- 
NAŠE MŠ

ŠKOLA BLÍZKÁ RODIČŮM 

Informační brožuru pro nainstalování aplikace do mobilních telefonů + vytvoření Vašeho účtu Vám předá p.ředitelka

______________________________________________________________________________

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Z MŠ ŠKOLY JE TEDY STÁLE MOŽNÉ TEL.HOVOREM DO KAŽDÉ 8 HODINY RANNÍ NA PEVNOU LINKU MŠ , NEBO ZASLÁNÍ ZPRÁVY PŘES TUTO NOVOU APLIKACI TAKÉ DO 8 HODINY RANNÍ :-) 

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI,  VĚŘÍME ŽE BUDETE SPOKOJENI 😊...

Vážení rodiče,
z důvodu výrazného navýšení cen potravin,
Vás žádám, aby ste každý čtvrtek -RÁNO nahlašovali docházku dítěte - odpolední spaní na další týden.
Musíme předem vědět, z důvodu závozu potravin do ŠJ, počet dětí pro spaní.

V této době bohužel nemůžeme měnit počet dětí na odpolední svačiny ze dne na den.....

             Děkuji za spolupráci, K.Podr - řed.MŠProsíme rodiče - o donesení do mateřské školky svým dětem v případě nepříznivého počasí - holínky + pláštěnku.
- Holínky umístěte do botníčku v přízemí do své značky. 

- Pláštěnky na stojan umístěn také v přízemí.

VŠE PROSÍME PODEPSAT 😊!!..... ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE V NAŠÍ ŠKOLCE :)....

V TÝDNU od 21.3. - 25.3. -  naši školku navštívila ČŠI. Měli jsme možnost předvést inspekci život na farmě v dětském podání...Sběr vajec, kydání hnoje, nákup krmiv pro zvířata, péči veterinářů či dojení papírové krávy bylo pro děti zábavou i potěšením......Domácí i hospodářská zvířata jsou nám všem blízká... vše můžeme pozorovat na farmách v obci a tím se přiblížit i k pochopení, s jakou láskou, péčí a prací je nutné se o zvířata starat....Děti spokojené, učitelky odvedly jako vždy perfektní práci .... a paní inspektorky nešetřily chválou. Pochvala učitelek i personálu byla konečnou třešničkou na dortu   :) 


DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JE TRVALÝ ZÁKAZ NOŠENÍ HRAČEK ČI PLYŠÁKŮ Z DOMOVA 

V MŠ MÁME HRAČEK DOST!! 😊Poslední dva školní roky (2019-2020 a 2020-2021), byly velmi hluboce poznamenány situacemi spojené s celosvětovou epidemií Covid 19.

V některých oblastech nám tato doba pomohla - nové dovednosti v oblasti informačních technologií a jejich využití v předškolním vzdělávání, prohloubení spolupráce s rodinami dětí, a to v rozšíření komunikačních kanálů.....


Bohužel, tato doba přinesla i určitá negativa, která zasáhla do života mnoha rodin. Z pohledu školy a předškolního vzdělávání došlo k výraznému omezení kontaktů nejen s dětmi, ale také s Vámi, rodiči.
Téma školního roku - CESTY POZNÁNÍ - nás motivuje k tomu, abychom se znovu zaměřili na obnovení spolupráce s Vámi rodiči, a to s cílem zapojit Vás více do předškolního vzdělávání a navázat i neformální vztahy.


Těšíme se na to, že budeme mít příležitost Vás zapojovat do třídního i školního programu, a také ve spolupráci s Vámi vytvoříme něco společného, popřípadě, že se budeme přímo osobně setkávat na školních akcích.

                                                                               K. Mikolášová, řed. MŠ 

Naše mateřská školka byla oslovena z důvodu zušlechtění zastávek na trase Švestkové dráhy. Švestková dráha je malebná lokálka v Ústeckém kraji,spojující Litoměřice a Most,o celkové délce 44 km.Naše děti se snažily vystihnout typické znaky naší vesnice,proto jistě poznáte náš obrázek na některé ze zastávek na trase Švestkové dráhy :-)..

Nejlepší obrázek bude odměnen nefinančním darem. SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

Naše mateřská škola se zapojila do projektu s názvem "Skutečně zdravá škola"


Vizí skutečně zdravé školy je, nabízet dětem jídlo, které je chutné a zdravé. Projekt pomáhá dětem, aby získaly představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje či vyrábí. Umožňuje jim porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si poté ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a důležité informace, díky nimž si v dalším životě dokáží vybrat zdravé a kvalitní potraviny.

Co Skutečné zdravé školy dělají

  • nakupují do školní jídelny sezónní suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků
  • organizují výlety na místní farmy
  • začleňují téma stravování a jídla do vzdělávacího programu
  • pořádají na škole farmářské trhy a komunitní aktivity
  • nabízejí kurzy vaření pro žáky a rodiče
  • pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu
  • zajistí, že oběd je ve školní jídelně radostnou společenskou událostí v příjemné a klidné atmosféře
  • žákům poskytují plnou důvěru v účasti na celém procesu. Chceme, aby děti získaly dovednosti lídrů a naučily se poukázat na věci, které by se měly změnit

Více informací o projektu naleznete na www.skutecnezdravaskola.cz


NAŠE ŠKOLKA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU - CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Podstatou tohoto programu je pravidelná četba dětem pro radost.

Je to osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí a mládeže zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře.

Výzkumy dokazují, že čtenáři - lidé, kteří hodně a rádi čtou - dosahují lepších studijních a pracovních výsledků než "nečtenáři" a dokážou si lépe poradit s životními výzvami.

Pravidelné čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře - člověka samostatně uvažujícího, s rozsáhlými vědomostmi, které je sám schopen dále rozšiřovat. Člověka kulturního, jenž postupuje eticky, člověka s představivostí, který si v životě umí poradit rozumem, nikoli silou.
Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve, protože:
- Množství informací lavinovitě narůstá. Kdo nečte, nebude stačit změnám současného života.
- Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích.
- Čtení je dobrou alternativou falešných hodnot masové kultury.

Návyky, postoje a žebříček hodnot se přece utvářejí již v dětství.

Prosíme všechny maminky, tatínky ,
babičky, dědečkové a další členové
rodin našich dětí, aby si udělali čas,
🙂 a přišli před odpočinkem přečíst
dětem oblíbené příběhy, pohádky a tím
zpestřili náš denní program... 😊

Četbou se u dětí obohacuje slovní zásoba, rozvíjí se představivost. - . . Hlavně se utužují vzájemné vztahy - společný prožitek je pro dětský vývoj důležitý a neocenitelný.... 😊

Milí rodiče, děkujeme Vám, že se spolu s námi projektu zúčastníte! Předem děkujeme za spolupráci.


Další informace na webových stránkách https://www.celeceskoctedetem.cz/