O nás


Mateřská škola se nachází uprostřed klidné části obce Židovice.

Počet přihlášených dětí k předškolnímu vzdělávání, dle zřizovací listiny je 25  dětí.

Budova mateřské školy je rozmístěna do dvou podlaží. Vstup do mateřské školy je rozdělen do dvou vchodů - jeden vchod pro personál MŠ, druhý vchod pro ostatní.

V přízemí budovy je společenská místnost /pro akce, pořádané mateřskou školou/, ředitelna, sociální zázemí pro zaměstnance MŠ, kuchyň, sklad potravin a technická místnost. V prvním patře se nachází šatna dětí, umývarna a wc, prostorná třída s hernou. Zároveň je tu i menší výdejna potravin, propojena výtahem z přízemí.

Zahrada MŠ prozatím nenabízí žádné herní prvky pro děti, ale obec Židovice je obklopena zelení a loukami, protéká zde řeka Labe, která je lemována stezkou pro pěší , tak i pro cyklisty, tudíž pobyt s dětmi mimo areál školy nabízí bezprostřední kontakt s okolní přírodou, která je zdrojem mnoha poznání, estetických i citových zážitků a nabádá děti vést k ochraně přírody a ekologii...


_______________________________________

Děkujeme !!
Velké poděkování všem sponzorům, rodičům a přátel naší školy, kteří svými příspěvky a dary, zpříjemnili a zkvalitnili prostředí naší MŠ, ve kterém se děti zábavnou formou hry vzdělávají👩‍👧👫 

_______________________________________________


Designový návrh  interiéru  MŠ  Židovice

Zřizovací listina MŠ Židovice